Отчет за изпълнение на бюджета 31/05/2024 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета 30/04/2023 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета към 31/03/2024 година >>

Отчет за касовото изпълнение към 31/03/2024 година >>

Протокол отчитане на бюджета за първото тримесечие на 2024 година >>

Отчет за касово изпълнение към 31/01/2024 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 31/12/2023 година >>

Протокол отчитане на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 30/11/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 31/10/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 30/09/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 31/08/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 31/07/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 30/06/2023 година >>

Протокол отчитане на бюджета за второто тримесечие на 2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 31/05/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 30/04/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 31/03/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 28/02/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета – приходи към 31/01/2023 година >>

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31/01/2023 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета към 31/12/2022 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета към 30/11/2022 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета към 31/10/2022 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета приходи към 30.09.2022 г. >>

Отчет за изпълнение на бюджета приходи към 31.08.2022 г. >>

Отчет за изпълнение на бюджета приходи към 31.07.2022 г. >>

Информация за резултатите по бюджета на училището за първото тримесечие на 2022 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета приходи към 30.06.2022 г. >>

Отчет за изпълнение на бюджета приходи към 31.05.2022 г. >>

Отчет за изпълнението на бюджета приходи към 30/04/2022 година >>

Заповед – формули и правила за определяне размера на бюджетните средства >>

Отчет за изпълнението на бюджета приходи към 31/03/2022 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета- приходи към 28/02/2022 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета- приходи към 31/01/2022 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета към 31/12/2021 година + Отчет касово изпълнение + Протокол + Информация Приходна част >>

Отчет за изпълнението на бюджета приходи към 30/11/2021 година >>

Отчет за изпълнение на бюджета приходи към 31/10/2021 г. >>

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г. >>

Отчет за изпълнение на бюджета приходи към 31.08.2021 г. >>

Отчет за изпълнение на Бюджета – приходи към 31/07/21 година>>

Държавна дейност- 322 “Образователни училища” – Годишен план на училището за 2021 година /съгласно приета формула/ >>

Отчет за изпълнение на Бюджета – приходи към 30/06/21 година>>

Отчет за изпълнение на Бюджета – приходи към 31/05/21 година>>

Отчет за изпълнение на Бюджета – приходи към 30/04/21 година>>

Отчет за изпълнение на Бюджета – приходи към 31/03/21 година>>

Отчет за изпълнение на бюджета приходи към 28/02/2021 г. >>

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г. >>

Отчет за изпълнението на бюджета приходи към 31/12/2020 година >>

Отчет за изпълнението на бюджета приходи към 30/11/2020 година >>

Отчет за изпълнението на изпълнение на Бюджета-Приходи проект “Твоят час” към 31/10/2020 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи проект “Твоят час” 30/09/2020 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи 31/07/2020 година >>

Заповед до г-н Кмета на Община Никола Козлево >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи 31/05/2020 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи проект “Твоят час” 31/05/2020 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи 30/04/2020 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи проект “Твоят час” 31/03/2020 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи 31/03/2020 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи 28/02/2020 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи 31/01/2020 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи проект “Твоят час” 31/12/2019 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи 31/12/2019 година >>

Изпълнение на Бюджета-Приходи 30/11/2019 година >>