Честит 1- ви ноември Ден на народните будители

Проведено обучение с учениците от първи клас и техните родители по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за учебната 2022/2023 година

Окриване на учебната 2022/2023 година

Екскурзия в Павпорово по НО “Отново заедно” на МОН

Изпращане на 7 клас

Начало на учебната година 2021/ 2022 година

Коледен лапбук

Баба Марта

Ден на толерантността

 

Стихове за Великден

Грамоти Великден

Празник ” Да спортуваме заедно”

Честване на 24 Май

1 Юни

2 Юни