Защита на личните данни на ОУ „ Христо Ботев“ село Вълнари съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Политика за Лични данни >>