Откривана на учебната 2023/2024 година в ОУ “Христо Ботев”, село Вълнари